voor wie

Wie kan er met ons mee?

Onze vakanties zijn zo tof dat iedereen met ons meewil! Onze doelgroep zijn mensen in kwetsbare situaties. We volgen hiervoor de criteria van 'Iedereen Verdient Vakantie'


 • je hebt recht op een volledige studiebeurs
 • je bent in schuldbemiddeling
 • je hebt een langdurig zieke in huis
 • je hebt een minder-valide persoon in huis
 • je hebt een attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • je hebt recht op een leefloon


 • of je beschikbaar maandinkomen: loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, is, zonder rekening te houden met de kinderbijslag, is gelijk aan of lager dan: 


Hoe wordt de armoededrempel berekend voor de verschillende huishoudens: 


 

Voor de berekening worden de richtlijnen van Eurostat strikt gevolgd. De vooropgestelde methodologie laat op deze manier toe om geharmoniseerde en vergelijkbare statistieken te bekomen in alle landen van de EU.

De equivalentieschaal wordt enerzijds gebruikt om het equivalent beschikbaar inkomen te berekenen op basis van het beschikbaar inkomen. 60% van de mediaan van dit equivalent beschikbaar inkomen geldt als de armoededrempel voor een alleenstaande.

Op basis van SILC 2022(inkomen 2021) is deze mediaan 27.314euro. De armoededrempel is dan 60% hiervan, namelijk 16.388 euro per jaar. Dit is de armoedegrens voor een alleenstaande:

 • 16.388*1= 16.388 euro op jaarbasis
 • (16.388*1)/12 = 1.366 euro op maandbasis.

De equivalentieschaal wordt eveneens gebruikt om de armoedegrens voor een alleenstaande ter herrekenen naar andere types huishoudens:

 • Voor een huishouden met 2 volwassenen en 2 kinderen onder 14 jaar is de equivalente grootte 1 + 0.5 + 0.3 + 0.3. Dit geeft een factor van 2.1. In dat geval doen we 16.388*2.1 en bekomen we als armoedegrens 34.415euro op jaarbasis of 2.868op maandbasis.
 • Voor een huishouden met 2 volwassenen: equivalente grootte = 1 + 0.5. Hier doen we 16.388*1.5 en bekomen we als armoedegrens 24.582 euro op jaarbasis.
 • Voor een huishouden met 1 volwassene, 1 kind van 17, 1 kind van 14 en 1 kind van 12 is de equivalente grootte 1 + 0.5 + 0.5 + 0.3. Hier doen we 16.388*2.3 en bekomen we als armoedegrens 37.692euro op jaarbasis
 • ...

Deze berekeningsmethode kan aldus naar analogie toegepast worden voor om het even welke gezinssamenstelling, rekening houdend met de bijhorende equivalentieschaal.


Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 647erbij tellen.
Per extra kindjonger dan14 jaar mag je € 388 erbij tellen.


         én je kan de ziektekosten aftrekken


Als je inkomen hoger is dan deze bedragen maar lager ligt dan het inkomen dat je nodig hebt voor een menswaardig leven volgens het referentiebudget, dan neem je zeker contact op met ons! 
Verbetert je financiële situatie, dan zijn wij heel erg blij voor je.

Kijk op FAQ naar je mogelijkheden.


Ook mensen die hun job verloren door faling van hun eigen bedrijf of door het mislopen van een borgstelling van hun kinderen waardoor ze huis en goed verloren kunnen wij heel moeilijk vinden en toch hebben deze mensen het brood nodig om er eens uit te zijn. Aarzel niet om de stap te zetten naar ons! Je zal er echt deugd van hebben. Een 'opstapje' kan je best gebruiken!


inkomen per maand

huishouden bestaat uit:

1.293 € /eurostat 1.366 €

een alleenstaande

1.939 €/eurostat 2.048,5 €

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar

2.327 €/ eurostat 2.458,2 €

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar en 1 kind

2.715 €/ eurostat 2.868 €

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar en 2 kinderen

1.681 € / eurostat 1.755,37 €

1 gezinslid ouder dan 14 jaar en 1 kind

2.068 €/ eurostat 2.185,07

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen