digitaal inschrijven
Stapje in de wereld

Inschrijfformulier voor een vakantie met vzw Stapje in de wereld. Wie inschrijft voor een vakantie is meteen jaarlid van de vzw Stapje in de wereld.  We zouden het fijn vinden een foto van je te hebben.

Kan je die via whatsapp versturen naar 0493 69 17 40  met je naam erbij?


Als vrijwilliger ga je direct naar punt 2


Neem volgende zaken bij de hand:


  1. bewijs verhoogde tegemoetkoming ziekenkas, als je dat hebt

  2. naam en telefoon van de persoon die we contacteren in een noodgeval

  3. naam en telefoon van je huisarts

  4. de naam en hoevelheid en ogenblik van inname van de medicatie die je neemt

  5. de data van de laatste inentingen, mocht je die hebben

  6. gegevens sociale organisatie contactpersoon en telefoon,


Dit formulier komt terecht bij de voorzitster. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de privacy en ons privacybeleid.


Merk wel: Je krijgt een ontvangstbevestiging maar dit is nog geen inschrijvingsbewijs! Pas na het betalen van 10 € voorschot en nadat je van ons een inschrijfbevestiging krijgt, ben je definitief ingeschreven!  Vrijwilligers betalen geen 10 €, maar contacteren we voor een intake en een afsprakennota voor vriiwilligers


Een * betekent dat dit een verplicht in te vullen veld is.


-indien je wel tot doelgroep behoort: bezorg het bewijs aan Vzw Stapje in de wereld zie doelgroep, vb bewijs verhoogde tegemoetkoming ziekenkas of ook je inkomstbewijs via bankuittreksel of bewijs studiebeurs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
neen
 
1.Ik ben geen animator
2: Ik doe onmiddellijk aanvraag bij de gemeentediensten
3: Ik heb het aangevraagd en zal het indienen voor de vakantie
4.Ik heb dit al ingediend bij Stapje in de wereld
 
 
ik heb het heel erg moeilijk om dit te betalen en wil graag overleg bel mij aub
het is mij niet duidelijk hoeveel ik moet betalen contacteer mij aub
ik kom alleen als vrijwilliger
ik betaal nu direct het volledige bedrag
ik stort nu 10 € voorschot en 3 weken voor het vertrek het saldo
ik heb al betaald
ik ga mee als doelgroepvrijwilliger en verreken de kost van mijn kinderen met mijn vergoeding.
ik heb al een deel betaald of betaal maandelijks 30 € en 3 weken voor het vertrek betaal ik het saldo
 
een ouder werkt en dus ontvangen we graag een fiscaal attest zodat we 40% terugkrijgen van de belastingen
vraag ons dit volgend jaar in februari opnieuw, 1 dag officieel gewerkt hebben volstaat immers!
geen ouder heeft betaald wit werk, ga verder naar vraag 15.
 
Ik ga mee met de bus en zorg zelf voor het nodige vervoer tot aan de startplaats
Ik woon dichter bij de vakantieplaats en kom er op eigen kracht
ik woon binnen een straal van 20 km rond Leuven en heb hulp nodig om op de startplaats te geraken
ik woon dichter bij de vakantieplaats en heb hulp nodig om op de vakantieplaats te geraken
Ik ga jullie daarover bellen.
 
ok
liever niet
 
 
ja
neen