Vakanties voor iedereen!

Stapje in de wereld is een welzijnsschakel. In elke geleding werken we samen mét mensen met een té klein inkomen. Je groeit door van deelnemer naar animator of vrijwilliger en mogelijks naar werknemer.

Wat is stapje in de wereld?

Maak kennis met ‘Stapje in de Wereld’, een bijzonder project dat onder leiding staat van de gedreven Anna Missinne. Bij ‘Stapje in de Wereld’ draait alles om het organiseren van stimulerende vakanties en leuke uitstapjes voor mensen die zich financieel beperkt voelen. Het doel is simpel maar krachtig: het bieden van kansen voor avontuur, groei en verbondenheid, ongeacht de financiële situatie van onze deelnemers.

Onze Missie

Bij Stapje in de Wereld staat respect en zorg voor onze leden en deelnemers centraal. We zetten ons belangeloos in om drempels weg te nemen, zodat mensen met een beperkt budget toch volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun talenten kunnen ontdekken en benutten. We streven ernaar om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te bevorderen, met aandacht voor ieders unieke karakter. Binnen onze activiteiten en vakanties zetten we ons actief in om racisme tegen te gaan, en we geloven dat het verwezenlijken van onze missie begint met het aanbieden van verrijkende vakantie-ervaringen.

Onze Visie

Stapje in de Wereld is een inclusieve organisatie, waar iedereen zonder beperkingen welkom is. We streven ernaar om vakanties en activiteiten aan te bieden die betaalbaar zijn voor mensen met kleine budgetten, waarbij iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te tonen en te ontwikkelen. We streven naar empowerment in de ware zin van het woord. Onze visie is een warme wereld te creëren waarin sociale en culturele activiteiten interactie bevorderen en waarin kinderen en volwassenen elkaar accepteren en waarderen. Inclusie is voor ons vanzelfsprekend, en we willen een gemeenschap opbouwen waarin iedereen zich thuis voelt.

Interesse in een uitstap of kamp?

Nog vragen?

Kijk eens als jouw vraag al vaker gesteld is bij veel gestelde vragen.

Anders kan je zeker contact met ons op nemen om bepaalde vragen te stellen.

Wilt u mee doen?

Kijk dan zeker eens naar de mogelijkheden om in te schrijven en de komende kampen!

Wij hebben aanbod voor gezinnen, kinderen en volwassenen

Onze socials

Je kan ons ook terug vinden op Facebook en Instagram.