info vr sociale organisatie

Informatie voor sociale organisaties

zoals buurtcomités, zorg voor jonge moeders, vluchtelingenwerk, sociale dienst van universiteit of hogeschool, alleenstaanden, werklozen, Caritas, sociale huizen (voorheen OCMW) enz...

We verwachten van uw organisatie dat u mensen detecteert die in een opwaartse beweging zitten, en die het meeste nut van een aanmoedigend 'opstapje' kunnen gebruiken. Maar ook het doorbreken van de neerwaartse spiraal is ons al gelukt!


U vult samen met de mensen de inschrijfformulieren in en zorgt ten minste voor het storten van het voorschot van 10 €. Wij kijken onmiddellijk of er plaats is, (soms hangt dit af van het aantal bedden per kamer) en sturen een 'inschrijfbewijs' of verwittigen dat de kandidaat op de reservelijst staat. Wij hebben vaak spijtig genoeg last-minute afzeggingen: iemand vindt werk, een kind is ziek... In dit geval contacteren we de mensen op de reservelijst of de kandidatuur om mee te komen nog geldig is.


De kostprijs is laag, maar mag geen beletsel vormen om deel te nemen. Een financiële tussenkomst van uw organisatie is dan zeer wenselijk. Dat kan op rekening nummer BE73 0689 0443 1360 van VZW Stapje in de wereld. De reële kostprijs van de vakantie is gemiddeld 260 € per persoon per vakantie. De deelnemers betalen véél minder. Toerisme Vlaanderen komt tussen voor ongeveer de helft van de kost.   Alle andere centen moeten we via sponsoring zien bijeen te brengen.

Waarom zou U uw mensen aanmoedigen om deel te nemen? Wat doet Stapje in de wereld dat je in géén andere vakantieorganisatie vindt?


1.Er is een mix van mensen: autochtonen en nieuwe belgen, drie generaties, mannen en vrouwen, mét of zonder een zichtbare beperking, singles, koppels en eenoudergezinnen.


2. De gezinsvakanties die we aanbieden zijn een integratie van 'verwennen',  'samenwerken',  'tot  jezelf komen' én 'persoonsversterkend werken'. Het programma  is zo opgebouwd dat een mens zich aanvaard voelt, mag zijn wie hij/zij is en gewaardeerd wordt. Wij hebben speciaal oog voor 'kwaliteiten' van mensen.


Het verwengedeelte zit in

'de buffetformule', er is permanent koffie/thee, fruit en fruitsap.

het rustig aan doen, de vrije tijd 's ochtends tot 10u, 's middags van 12:30-15:00 en 's avonds van 18:30-20:30

de variatie in de voeding, lekker eten, één maal per dag warm, in buffetvorm met keuze voor veggy en wel of geen-varkensvlees.

de variatie in de activiteiten: wandelen, museum, pretpark, zwemmen, sporten, spelen, gezelschapsspelen, knutselen, fietsen


Wanneer we bv. naar een pretpark gaan maakt elk gezin 's morgens zijn eigen pick-nick klaar. Wij zorgen voor de inkomtickets en iedereen krijgt geld om een ijsje, drankje of pakje friet te consumeren. Vrijwilligers gaan mee met wie graag iemand bij zich heeft. Zo kan een gezin met kleintjes én grotere kinderen opsplitsen om direct naar die attracties te gaan waar ze echt op willen, en hoeven ze niet nodeloos te wachten.

We proberen ook eens te gaan zwemmen en waar er een stoombad of jacuzzi is, zorgen we dat ze er ad libitum van kunnen genieten via jetons of euro's.

Er is een uitstap in een nabij stadje met een wandeling én een versnapering.


Het Samenwerken betekent samen afwassen en het restaurant en de keuken poetsen.  Er hangt een karweitjeslijst op. Elke 10+ helpt mee. Per shift zijn er enkele mensen die samen afwassen.
's Morgens is het een mix van vrijwilligers en deelnemers, 's middags zijn het deelnemers - terwijl vrijwilligers vergaderen in team - 's avonds zijn het vrijwilligers - dan kunnen deelnemers douchen, kinderen in bed stoppen enz.... Soms wast elkeen zijn eigen vaat af, in een rijtje van wasbekkens en dan rest er alleen de grote afwas van het koken zelf.


De zelfkookdag: bij de vakanties van meer dan 4 nachten is er een kookdag. De volwassen deelnemers koken samen één dag voor de hele groep. Zij spreken op voorhand samen af wat ze willen maken en krijgen een mand met alle benodigheden. Zij maken een voorgerecht of een hoofdgerecht, een soep of dessert en presenteren hun gerecht vooraleer we starten met eten.


        In de vakanties met een vrijwilligerswerkstage kunnen 16+ opgeven dat ze meewerken. Samen 
        zorgen ze ervoor om op 2,5 of 3 dagen enkele lokalen op te frissen.Het persoonsversterkende zit

in de positieve aanpak: iedereen moet drie positieve dingen zeggen over een persoon vooraleer er iets negatiefs mag gezegd worden

in de doorgroeikans van deelnemer naar vrijwilliger: wij observeren de inzet en de aanpak van de deelnemers en spreken hen aan op hun vaardigheden. We bieden hen de kans om door te groeien naar vrijwilliger, 

in de communicatie: via de de interne postbus sturen we berichtjes naar elkaar. Elke deelnemer 10+ krijgt een postkaartje + postzegel om naar iemand iets te verzenden. Zo breiden ze hun netwerk uit!

in het benoemen van ieders kwaliteiten: elke 10+ krijgt de opdracht uit een 60-tal kwaliteiten er drie voor zichzelf uit te zoeken en ook voor anderen op te schrijven wat ze hun sterke kanten vinden. Dit krijgen ze in een omslag mee op de bus naar huis als virtueel cadeau

in de wijze waarop we spelen organiseren: we werken samen om het doel te bereiken.

in het brevet van deelname: aan het eind van de vakantie krijgen de deelnemers van de vrijwilligersstage een officiële uitreiking van het brevet van deelname. Ook de andere vrijwilligers krijgen een brevet waar hun taak op staat: grootkeuken, monitor enz...

in de peter/meteraanpak: de deelnemers krijgen per gezin een peter of meter die bijzondere aandacht voor hen heeft. Aan het eind van de vakantie geeft elk gezin een geschenkje aan de peter/meter.


Wie inschrijft voor een vakantie is meteen jaarlid van de organisatie vzw Stapje in de wereld en kan op de algemene vergadering advies uitbrengen.